เอกสารงาน

การใช้เอกสาร

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:30 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

การดาวน์โหลดเอกสาร
 

            การใช้เอกสารงาน วัดผลและประเมินผล ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จะเห็นเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลดใช้ได้ คือ
            1. แบบฟอร์มแจ้ง ขร.
            2. แบบฟอร์มขออนุญาตให้ มส.
            3. แบบฟอร์มขอแก้ มส.
            4. แบบฟอร์มรายงาน ขส.
            5. แบบฟอร์มสรุปผลการสอบทดแทน ขส.

         

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:40 น.