สอบ v net ปวช.3

ประกาศผลสอบ v net ปวช. 3 และ ปวส. 2 ปี 2556 (19 ก.พ. 57)

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 00:00 น. สมพร เทพมา
พิมพ์

ประกาศผลสอบ v net 

           1. ประกาศผลสอบ v net ปวส. 2 ที่สอบเมื่อ 19 มกราคม 2557

               วันนี้ 19  กุมภาพันธ์ 2557 สทศ. ได้ประกาศผลสอบ v net ของผู้เรียน ปว่ส. 2 ปีการศึกษา 2556 มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 88,810  คน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มีผู้มีรายชื่อเข้าสอบ 70 คน มีผลสอบดังนี้
               1.1 ผลสอบรายบุคคลแยกตามองค์ประกอบวิชาที่่ประเมิน pdf
               1.2 ผลสอบไฟล์แฟลช ดังเอกสารที่แนบมานี้ 

           2. ประกาศผลสอบ v net ปวช. 3  ที่สอบเมื่อ 19 มกราคม  2557          

              วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 สทศ ได้ประกาศผลการสอบ v net ของผู้เรียน ปวช. 3 ปีการศึกษา 2556 มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 138,735 คน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มีผู้มีรายชื่อเข้าสอบ 58 คน มีผลสอบ 
               2.1 ผลสอบรายบุคคลดังเอกสารที่แนบบมานี้ Pdf
               2.2 ผลสอบไฟล์แฟลช ดังเอกสารที่แนบมานี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 08:50 น.