ตารางสอบ v net ปวช. 3 ปี 57

ตารางสอบ v net ปวข. 3 ปีการศึกษา 2557

วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 22:00 น. สมพร เทพมา
พิมพ์

ตารางสอบ สทศ ได้กำหนด สอบ v net  ปวช. 3 ปีการศึกษา  2557 ในวันที่  24 มกราคม  2558 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

กรอบประเด็นเนื้อหาที่สอบ v net ระดับ ปวช. 3 วันที่ 24 มกราคม 2558 รายละเอียด ดังเอกสารที่แนบบมา

               
          ให้นักเรียน ปวช. 3  ทุกสาขาวิชาใช้เวลาที่มีอยู่เตรียมตัวให้พร้อม เข่าติวสอบด้วยตนเองตามเว็บนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 มกราคม 2015 เวลา 05:21 น.